Aktuální informace k ukončení vzdělávání maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020

Na základě nové právní úpravy v době nouzového stavu v ČR jsou známy tyto informace:

  • maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole a to nejpozději do 30. června 2020,
  • konkrétní termíny, tj. nový harmonogram celého průběhu maturitní zkoušky stanoví ředitelka školy, jakmile budou známy informace o obnovení fungování školy a bude známo časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlášené MŠMT,
  • maturitní zkouška se bude skládat ze zkoušek ze zkušebních předmětů společné části a ze zkoušek profilové části
    ve společné části se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce,
  • žák bude konat maturitní zkoušku z předmětů, které uvedl v přihlášce k maturitní zkoušce,
  • praktická zkouška u oboru Zdravotnický asistent na SZŠ se bude konat ve školním prostředí,
  • termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl z ČJL se nemění, tj. do 27. března 2020.

Přehledné schéma průběhu maturitní zkoušky naleznete ZDE.

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy