Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Na základě nové právní úpravy v době nouzového stavu v ČR jsou známy tyto informace:

 • jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve do 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách,
 • termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách MŠMT,
 • kritéria vyhlášená naší školou jsou v platnosti,
 • pro obor PMP
  • platí i kritérium ověření „talentu“ = ověření předpokladů ke vzdělávání z hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy,
  • termín vykonání této části přijímací zkoušky bude zveřejněn až budou známy nové termíny z MŠMT,
  • předpokládá se souběh termínu pro výkon jednotné přijímací zkoušky (písemně ČJL a MAT) a ověření „talentu“ ( tzv. školní přijímací zkouška),
  • obsah zkoušky zůstává nezměněn,
  • pozvánku ke školní části přijímací zkoušky obdržíte nejpozději 5 pracovních dnů před konáním této zkoušky, dále bude zveřejněna na webových stránkách školy,
 • jednotná přijímací zkouška se koná pouze jednou a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí,
 • stejně tak i školní přijímací zkouška u oboru PMP se bude konat pouze jednou,
 • náhradní termíny budou zveřejněné v pozvánce ke zkoušce.

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy