Informace pro žáky OA, SPgŠ a SZŠ Most

Upozornění pro žáky 1.-3. ročníků SOŠ

Původní termín pro uzavření klasifikace v náhradním termínu za 1. pololetí stanovený na 27. března 2020 se posouvá do 30. dubna 2020 s ohledem na vývoj aktuální situace a mimořádného opatření MZČR s uzavřením škol. V této souvislosti kontaktujte vyučující předmětů, z nichž jste neklasifikováni, prostřednictvím emailů.

 

Informace pro maturitní ročníky

  • Termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl platí do 27. března 2020. Seznam ve vytištěné (a vámi podepsané) podobě odevzdáte prostřednictvím schránky umístěné u hlavního vchodu do obou budov školy nebo zašlete poštou.
    Vlastní seznam před odevzdáním zkonzultujete se svým vyučujícím českého jazyka a literatury (odevzdávat budete jen finální podobu schváleného seznamu vyučujícím). Podpis seznamu vyučujícím zajistí škola.
  • V případě, že potřebujete potvrdit přihlášku na VŠ – je to možné prostřednictvím schránek (potvrzenou přihlášku si můžete vyzvednou vždy následující den v čase 10:00-10:30 hodin).

 

Odevzdávání maturitních prací – informace pro třídy 4.K, 4.M

Termín pro odevzdání maturitní práce (31. března 2020) zůstane zachován. Svou maturitní práci zašlete na e-mail své třídní učitelce v elektronické podobě. Třídní učitelka ji dále předá vašemu vedoucímu a oponentovi.
Po pominutí mimořádného opatření MZČR a zahájení standardní výuky maturitní práci odevzdáte svázanou podle stanovených kritérií v metodických pokynech pro maturitní práce.