Informace k výjezdu žáků do Velké Británie

Aktuálně 12. 3. 2020 16:30

Na základě vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR je výjezd do Velké Británie zakázán.

Žádáme zákonné zástupce, aby komunikovali s poskytovatelem výjezdu.

Vedení školy.

_______________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, vážení žáci!

Na základě mimořádné situace ohledně koronaviru C-19 v souvislosti s plánovaným výjezdem žáků do Anglie v termínu 25. – 31. 3. 2020 vedení školy na základě zveřejňovaných informací Bezpečnostní rady státu nedoporučuje realizaci tohoto zahraničního výjezdu žáků.
Postupujte dle instrukcí sdělených na pracovní schůzce dne 4. 3. 2020.

Vedení školy