Zrušení výuky

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu „mimořádné rozhodnutí MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN“ se ruší od 11. 3. 2020 do odvolání veškerá výuka včetně odborných praxí žáků a studentů denní i dálkové/kombinované formy studia na VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. V provozu nebudou školní jídelny a domov mládeže. Ruší se přípravné kurzy k přijímacím zkouškám a všechny plánované akce (např. lyžařský kurz, vernisáž maturitních prací, apod.). Žáci a studenti budou dostávat úkoly k samostudiu prostřednictvím e-žákovské a e-mailů.