Výzva ředitelky školy ke koronaviru

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru (Covid – 19) vyzývám všechny žáky, studenty a zaměstnance školy k důsledné základní prevenci této infekční nemoci, kterou je dodržování základních hygienických návyků (hygiena rukou, etiketa kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob,…), pestrá strava a dostatečný přísun vitamínů.

Všichni žáci, studenti a zaměstnanci přijížďějící ze zahraničí z pracovní či soukromé cesty jsou povinni tuto skutečnost oznámit vedení školy.

V případě, že se žák, student, zaměstnanec vrací ze zemí s výskytem viru Covid – 19, nechť okamžitě kontaktuje svého praktického lékaře nebo územní pracoviště Krajské hygienické stanice podle místa svého bydliště. Výstupem této návštěvy by mělo být potvrzení o zdravotním stavu žáka, studenta, zaměstnance. Pro přijíždějící z Itálie platí dle rozhodnutí vlády povinná karanténa. Zároveň žádám zákonné zástupce žáků, studenty a zaměstnance, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem na adresu školy: skola@vos-sosmost.cz.

Případné studijní podklady pro dotyčné žáky a studenty budou dostupné na základě elektronické komunikace se školou.

Aktuální informace o zemích s výskytem koronaviru (Covid – 19) naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR (https://www.mzcr.cz/).

Platnost této výzvy skončí jejím odvoláním vedením školy.

Ing. Jitka Hašková

Ředitelka školy