Stanovisko k mimořádné situaci

Stanovisko vedení školy k situaci nákazy koronaviru Covid-19

Vzhledem k současné epidemiologické situaci vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací a krátkodobému pobytu dvou pedagogických pracovníků školy v Itálii, vedení školy sděluje, že tyto pedagogické pracovnice na základě principu předběžné opatrnosti nastoupily do domácí izolace (karantény) na doporučenou dobu. Konkrétní situace byla projednána s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, územní pracoviště Most. Tyto osoby nevykazují žádné příznaky onemocnění koronaviru a vzhledem k inkubační době onemocnění nemohou tuto nákazu přenést na nikoho jiného.

Za vedení školy

Ing. Jitka Hašková
ředitelka školy