Harmonogram konzultací VOŠ – léto 2019/2020

Letní období 2019/2020 – dálková a kombinovaná forma

  1. Sociálně právní činnost – 1.TD, 1.VD, 2.TD, 2.VD, 3.TD, 3.VD
  2. Firemní ekonomika – 1.RD, 2.RD, 3.RD
  3. Právní asistence – 1.XD, 2.XD, 3.XD
  4. Předškolní a mimoškolní pedagogika – 1.YD, 1.WD, 2.YD, 2.WD, 3.YD, 3.WD
  5. Diplomovaná všeobecná sestra – 1.UK, 1.SK, 2.UK, 3.UK
  6. Diplomovaný nutriční terapeut – 1.ZK, 2.ZK, 3.ZK