Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most II

Projekt Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most II reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013328 patří do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II. Projekt je realizován v období 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021.

Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání žáků a studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Realizované aktivity pro SŠ

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.III/7e Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.III/11 Tandemová výuka v SŠ

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

2.III/19 Klub pro žáky SŠ

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/21 Projektový den ve škole

2.III/22 Projektový den mimo školu

 

Realizované aktivity pro VOŠ

2.IV/1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

2.IV/2 Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ

2.IV/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.IV/3e Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.IV/5 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv (pro VOŠ)

2.IV/6 Tandemová výuka ve VOŠ

2.IV/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky ve VOŠ

2.IV/10 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)

2.IV/12 Projektový den ve škole

 

Realizované aktivity pro DM

2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin

2.VIII/6e Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze

2.VIII/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.VIII/12 Zapojení odborníka z praxe do výuky v DM

2.VIII/16 Projektový den v DM