Nabídka vzdělávacích kurzů pro školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 škola jako centrum celoživotního učení v rámci dalšího vzdělávání nabízí toto spektrum vzdělávacích aktivit:

1. kurz Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky (probíhá vždy v jarním termínu)
2. kurz PODMIN - podnikatelské minimum
3. kurz Daňová a účetní poradna
4. kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - nabídka pro žáky a studenty školy
5. kurz Chůva pro dětské koutky, Chůva pro dětské koutky - nabídka pro žáky a studenty školy
6. kurz Sanitář
7. kurz Zdravotně sociální pracovník
8. kurz Kinestetická mobilizace - říjen 2016 a březen 2017
9. kurz Kinestetická mobilizace - duben 2017 a říjen 2017
 

Souhrnné informace o jednotlivých kurzech (ve formátu PDF).

Škola předpokládá realizaci kurzů dle naplnění podmínek blíže specifikovaných u jednotlivých kurzů od září 2016 a dále. Zájemci o kurz se mohou přihlásit písemně na základě zaslání přihlášky (ke stažení ve formátu XLSX, PDF).

Postup: přihlášku stáhněte z výše uvedeného linku, vyplňte (ručně či na PC) a zašlete (info viz níže). Škola Vám po obdržení přihlášky sdělí Vaše zařazení do příslušného kurzu a zároveň Vás bude informovat o bližších podmínkách daného kurzu.

Kurzy probíhají zpravidla nepravidelně o víkendech, od pátku do neděle podle zpracovaného harmonogramu. Pokud má kurz teoretickou a praktickou část, nejprve probíhá teoretická výuka, posléze praktická část kurzu. Kurzy jsou zakončeny ověřovací zkouškou, termíny a obsah jsou vždy předem sděleny při zahájení kurzu.

Přihlášku je možno poslat elektronicky na adresu: stepanek [zavinac] vos-sosmost.cz nebo poštou na adresu ul. Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most. Kurzy budou probíhat v budovách školy – budova A – ulice Zd. Fibicha, Most a budova B – ulice J. E. Purkyně, Most. Výuka bude realizována v odborných učebnách dle charakteru výuky.

V ceně kurzu jsou zahrnuty i náklady na spotřební materiál související s výukou. Kurzy povedou zkušení a odborně kvalifikovaní lektoři z řad pedagogů, kteří jsou pravidelně vzdělávání v oblasti zvolené problematiky. Výstupem jednotlivých kurzů bude osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

1. na telefonu 417 637 477, klapka 149 nebo 110

2. na sekretariátu školy : VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, ul. Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most

3. e-mailem na adresu: stepanek [zavinac] vos-sosmost.cz

Kontaktní osoba: PaedDr. Bc. Soňa Valušková